Általános Szállítási Feltételek

A LINA webáruházban a regisztráció, a megrendelés és a megrendelés teljesítésének feltételei

 

A LINA webáruházat, internet címe: http://www.linashop.hu (a továbbiakban: Webáruház), EP Europe Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti. A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatóak a Céginformációk fejezet alatt.

 

A Webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél).

 

A Webáruházban a regisztrációkor, a megrendeléskor és annak teljesítése, az elektronikus szerződésben, valamint a későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szállítási Feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) és a Webáruház működésére a magyar jog az irányadó.Az ÁSZF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül.

 

A regisztrációval az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós cím adatatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

 

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Webáruház használatával az Ügyfél és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően

 

Az így léttrejött szerződés keretében az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás, tájékoztatás és szerződéskötés kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, minden indormációt és dokumentumot digitális formában fogad el, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját tartós adathordozón, visszakereshető módon tárolja.

 

Az Ügyfél ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos Ügyfél általi megkereséseket elsősorban a regisztrációkor megadott email címén keresztül fogadja. Az Ügyfél kérdéseit a Szolgáltató írásban, az Ügyfél személyes menüjében megadott e-mail címére, elektronikus üzenet útján válaszolja meg.

 

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség. A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség felletti megrendelés esetén az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak.

 

A Weboldalon a termékek leírását, fotóját, készlet információját (elérhetőségét) és feltüntetett egyéb tulajdonságait beszállító partnereinktől kapjuk, a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden ismert információt. A feltüntetett fotók helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

 

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár és készpénzfizetésre vonatkozik.

 

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A megrendelés rögzítését követően az Ügyfél nevére a megrendelt termékek azonnal lefoglalásra kerülnek, mégpedig azon az áron, amelyet a megrendelés elküldésekor a Webáruházban feltüntettünk.

 

Minden megrendelésről, annak rögzítését követően azonnal, a regisztráláskor megadott email címre visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. A rögzített megrendelés adatai a Webáruházban az Ügyfél személyes menüjében - bejelentkezést követően - megtalálható.

 

Az automatikus visszaigazolás nem minősül egyúttal az Ügyfél ajánlatának elfogadásának. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

 

A távollévők között kötött elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető, magatartási kódexre nem utal. A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

 

A megrendelés rögzítését követően a megrendelés a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben, a Rendelési szám megadásával lemondható, de biztonsági okok miatt már nem módosítható. Megrendelések nem vonhatók össze.

 

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről az Ügyfelet előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása az Ügyfelet megillető szavatossági jogokat nem érinti.

 

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

 

Az Ügyfél a Webáruházban leadott termékek ellenértékét készpénzben, magyar forintban tudja megfizetni a termék átvételekor, vagy előre fizeti meg online kártyás fizetés segítségével. Online fizetési partnerünk a PayPal.

 

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja házhoz szállítás az Ügyfél által megadott szállítási címen.

A vásárlásáról elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben küldünk el a rendeléskor megadott címre.

Nyomtatott számlát nem küldünk. Az elektronikus számla ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint egy nyomtatott számla. Az elektronikus számla rendelkezik PKI (Public Key Infrastructure - Nyilvános kulcsú titkosítás) technológiával készült elektronikus aláírással, valamint az aláírás időpontját hitelesítő elektronikus időbélyegző pecséttel. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért kérjük, hogy töltsd le és a fájlt őrizd meg az elévülési idő végéig.

 

A termékek elérhetőségét a terméklapon közöljük. A megrendelés teljesítésének időszaka a raktáron lévő termékek esetében a megrendelés napját követő 4 munkanap. A rendelhető termékeknél egyedileg egyeztetünk az Ügyféllel.

 

A Szolgáltató hibájának felróható okból, a teljesítési időszakot meghaladó szállítási késedelem esetén az Ügyfél késedelmi kártérítést követelhet, melynek összege a késedelem minden hetére a megrendelés értékének 0,2 %-a, legfeljebb azonban a megrendelés azon része értékének 2 %-a, amely a késedelem következtében megfelelő időben nem használható. A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása az Ügyfelet egyéb kötbérre vagy kártérítési igényre nem jogosítja.

 

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Szolgáltató akadály-közléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költség térítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

 

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon (munkanapokon) 9.00-17.00 óra között történik.

 

A kiszállítás kizárólag futárszolgálattal, Magyarország területére lehetséges. A kiszállítási szolgáltatást a GLS futárszolgálat nyújtja és az Ügyfél veszi igénybe. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a szállítási címen és a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. A második sikertelen kísérletet követően a küldeményt a raktárunkba visszaszállítja és a megrendelés teljesítésétől elállunk.

 

A bruttó 5000 Ft feletti rendelések szállítása díjmentes, ez alatt a házhoz szállítás költsége rendelésenként bruttó 990 Ft. A szállítási költség az Ügyfelet terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség.

 

Az Átadóponton csak az előzetesen megrendelt termékek, a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehetők át a megrendelés teljesítésének időszaka alatt. Ezt követően a termékeket a raktárunkba visszaszállítjuk és a megrendelés teljesítésétől elállunk.

 

A jótállás és a szavatosság az Ügyfél törvényből eredő jogait nem érinti. Több termék egyidejű vásárlása esetén az egyes termékekre vonatkozó jótállás és szavatosság eltérhetnek egymástól.

 

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

 

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Az Ügyfél a hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A kellékszavatossági igény érvényesítésének helye a Márkabolt. Az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

Az Ügyféle az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

 

Ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ki is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfélnek kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, Fogyasztóval kötött szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított egy, Fogyasztóval kötött szerződés esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolt, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette. Egyéb esetben köteles vagy bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. Más igény nem követelhető.

 

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesíthető.

 

Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető, e határidő elteltével e jogosultság elvész.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Webáruházban a termékekhez a jótállási igény a Márkabolton keresztül érvényesíthető, a vásárláskor kapott számlával. A jótállási időn belül aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Ahol nem szerepel jótállási idő a termék mellett, azokra a termékekre a gyártó nem biztosít jótállást.

 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, Fogyasztóval kötött szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. Egyébként az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél a következő igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ki is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. A termék kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a kötelező jótállás keretében a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre

 

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a kötelező jótállás keretében a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Minden szavatossági vagy jótállási igényt (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, a Képvislelet email címére kérjük eljuttatni vagy személyesen a Márkaboltban átadni.

 

A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos megjelölését kérjük. A Márkaboltban történő személyes bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a bejelentéssel együtt töltjük ki.

 

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékeld a Bejelentést, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és lehetőség szerint a csomagolást.

 

Terméket csak előre egyeztetett esetben küldjön vissza úgy, hogy azt a Márkabolt címén át tudjuk venni. Csak a Márkabolt címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek.

 

Az átvett terméket minden esetben szakszervizben bevizsgáltatjuk, mely alapja a szavatossági vagy jótállási igény elbírálásának.

 

Terméket csak a Bejelentésben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.

 

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal csak a termék megvásárlását (átvételét és kifizetését) követően csak a Fogyasztó élhet. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható. Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult az elállási jogát tizenkét hónapig gyakorolni.

 

Az átvétel dátumától számított 14 naptári napon belül kell a fogyasztónak az írásbeli nyilatkozatát a Rendelési számmal együtt elküldenie az Átadópont Üzenetküldő rendszerével vagy az Ellállási jog nyilatkozat-minta felhasználásával emailen. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt az elállási nyilatkozat elküldésre került és nem lépted át a termék visszaküldésére nyitva álló határidőt sem.

 

Elállási jog nyilatkozat-minta: "Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban."

 

Kizárólag akkor küldjön vissza terméket, ha elállási szándékát előzetesen írásban jelezte és a Képviseletünk azt visszaigazolta. A visszaigazolás átvételét követően a terméket haladéktalanul, de legfeljebb 14 naptári napon belül juttassa el hozzánk, ekkor a terméket már nem használhatja. A Márkaboltban, nyitva tartási időben, a terméket személyesen is átadhatja, az elállásról szóló nyilatkozatot írásban mellékelje.

 

Elállási jogot nem tudunk biztosítani olyan termékre, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; stb.).

 

Az elállási jog nem vonatkozik az átvétel után megsérült termékekre. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

 

A fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással vagy a Márkaboltban előre egyeztetett időpontban készpénz kifizetéssel teljesítse. A Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

Az Ügyfélről gyűjtött információk, illetve az Ügyfél által megadott személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Szabályzatunkat itt érheti el: Adatkezelési Szabályzat. Az Adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

 

Áruház neve: LINA Webáruház

Üzemeltető: EP Europe Kft.

Adószám: 13802527-2-42

Képviselet, levélcím, székhely: 1173 Budapest, Határhalom utca 4. (Személyes ügyfélfogadás nincs)

Email: info kukac linashop pont hu

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság

Csomagküldő nyilvántartási szám: Feltöltés alatt

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: Feltöltés alatt

Adatvédelmi felelős: Csengei Zsuzsanna

Szerverszolgáltató: Wix.com, Inc. PO box 40190 San Francisco, CA 94140

 

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az Ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgálatatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Ügyfeleink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

 

A panaszok közlése elsősorban a Képviselet email címére küldött elektronikus üzenettel történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen az a képviseleten vagy írásban postai úton való közlésére. Az azonnal nem rendezhető, személyesen benyújtott panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszokra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha a panaszt nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk a panaszok megnyugtató rendezésére.

 

Ha az Ügyfél a panaszával kapcsolatosan álláspontunkkal nem ért egyet, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

Székhelyünk szerinti bíróság:

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.

Telefonszám: 354-6000

 

A lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület

 

Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érheti el:

 

http://www.nfh.hu/informaciok/linkek/bekelteto/bekeltetok.html

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el, akkor a Békéltető Testület határozata ránk nézve csak ajánlás. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (alávetés).

 

Székhelyünk szerinti békéltető testület és kamara, amelynek tagja vagyunk:

 

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Telefax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Web: http://www.bkik.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz

 

Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség

Fővárosi ill. Pest Megyei Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36 1 328 0185

Telefax: +36 1 411 0116

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Web: http://www.nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal (általános fogyasztóvédelmi probléma esetén)

 

Gazdasági Versenyhivatal

 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036

Web: http://www.gvh.hu

 

Jelen dokumentum 2016. augusztus 1. (00:00) napjától hatályos verzió.